Ślubne decyzje

Kogo wybrać na świadka?

Świadkowie towarzyszą w drodze do kościoła, a w czasie ślubu nie odstępują państwa młodych na krok. Można ich więc uznać za swoistych sygnatariuszy zawarcia małżeństwa. Kogo więc wybrać na świadków na swoim ślubie?

Kto może być świadkiem?

Zasadniczo każda pełnoletnia osoba może być świadkiem na ślubie, o ile oczywiście wyrazi na to zgodę. Zazwyczaj świadkiem jest bardzo bliska osoba taka jak brat, siostra, kuzyn, czy też najlepsza przyjaciółka.

Warto pamiętać, że świadek poniekąd jest zobowiązany do pomocy nowożeńcom w przygotowaniu wesela. Dobrze jest więc wybrać kogoś zaufanego i pomocnego. Powinna to być także osoba, którą się po prostu lubi i dobrze się czuje w jej towarzystwie.

Jak wybrać świadka?

Wbrew pozorom wybranie świadka bywa skomplikowane. Czasem po prostu trudno wybrać jedną osobę. Czasem zdarza się nawet, że ktoś czuje się mocno urażony, jeżeli nie zostanie poproszony na świadka. Z drugiej jednak strony bywają i tacy, którzy niechętnie godzą się na pełnienie takiej funkcji.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji dobrze jest więc porozmawiać z wybranym kandydatem i upewnić się, że sprawdzi się w roli świadka. Bardzo ważne jest także poinformowanie o tym danej osoby z odpowiednim wyprzedzeniem. Odwlekanie tego na ostatnią chwilę jest raczej kiepskim pomysłem.

ashe